Posts Tagged ‘thuiszorg’

Zorgen

Zorgen…hoe lees je dit woord? Als negatief ‘iets’? De zorgen waar je wakker van ligt of is het juist de warme betekenis? Het laatste jaar ben ik door mijn ontmoetingen na lezingen en contacten met nieuwe klanten steeds meer geïnteresseerd geraakt in ons zorgstelsel. Ik ben trots op het feit dat ik in een verzorgingsstaat mag leven. Samen ‘onze’ zorg voor elkaar betaalbaar houden! Wij nemen het nu nog allemaal voor lief. Maar ons systeem lijkt niet veel langer meer houdbaar. Bij de twee thuiszorgorganisaties waar ik geregeld kom wordt echt vanuit passie gewerkt. Maar ook zij hebben steeds meer zorgen om de zorg. Ik zie en voel heel veel kansen om zorg betaalbaar te houden, compassie terug te brengen en ook om weer voldoende mensen te interesseren voor het vak. De komst van sociale media heeft veel op de kop gezet. Linksom of rechtsom bepaalt uiteindelijk de patiënt (klant). Overal is wel iets over te vinden en alles spreekt elkaar tegen, maar… Sociale media kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren als het gaat om het delen van kennis, zoeken van verbindingen en vooral in het verbeteren van de onderlinge communicatie. Op deze plek wil ik aansprekende voorbeelden gaan delen.