Posts Tagged ‘eHealth’

We fixen het met soap!

De DigitaleZorgGids krijgt steeds meer vorm. Bijzonder om te zien hoe deze plek steeds meer vorm en waarde krijgt. Deze bijdrage heb ik een kleine frustratie van mij afgeschreven, maar… wel voor het goede doel;)

We fixen het met soap!

Bloggen voor DigitaleZorgGids

Sinds kort ben ik als social media blogger verbonden aan de DigitaleZorgGids. Deze site is een onafhankelijk kennisplatform over eHealth voor zowel zorggebruikers als zorgverleners. Een site waarvan ik afgelopen jaren heb geroepen dat ik hoopte dat dit er gauw zou komen. Ik geloof in de kracht van online oftewel de kracht van het samen delen van kennis. Ik hoop dat wij door de inzet van nieuwe communicatiemogelijkheden waarde kunnen toevoegen. Uiteraard als aanvulling op het belangrijke face to face contact. Ik kijk enorm uit naar de bijdrage van mijn mede bloggers en naar de gesprekken die wij nu samen op gang kunnen brengen. Hierbij een link naar mijn eigen eerste bijdrage.

van informeren naar converseren

Zorgen

Zorgen…hoe lees je dit woord? Als negatief ‘iets’? De zorgen waar je wakker van ligt of is het juist de warme betekenis? Het laatste jaar ben ik door mijn ontmoetingen na lezingen en contacten met nieuwe klanten steeds meer geïnteresseerd geraakt in ons zorgstelsel. Ik ben trots op het feit dat ik in een verzorgingsstaat mag leven. Samen ‘onze’ zorg voor elkaar betaalbaar houden! Wij nemen het nu nog allemaal voor lief. Maar ons systeem lijkt niet veel langer meer houdbaar. Bij de twee thuiszorgorganisaties waar ik geregeld kom wordt echt vanuit passie gewerkt. Maar ook zij hebben steeds meer zorgen om de zorg. Ik zie en voel heel veel kansen om zorg betaalbaar te houden, compassie terug te brengen en ook om weer voldoende mensen te interesseren voor het vak. De komst van sociale media heeft veel op de kop gezet. Linksom of rechtsom bepaalt uiteindelijk de patiënt (klant). Overal is wel iets over te vinden en alles spreekt elkaar tegen, maar… Sociale media kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren als het gaat om het delen van kennis, zoeken van verbindingen en vooral in het verbeteren van de onderlinge communicatie. Op deze plek wil ik aansprekende voorbeelden gaan delen.